MAKALELER

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Multiple sclerosis prevalence study: The comparison of 3 coastal cities, located in the black sea and mediterranean regions of Turkey. Türk Börü Ü, Duman A, Kulualp AŞ, Güler N, Taşdemir M, Yılmaz Ü, Alp R, Bölük C. Medicine (Baltimore). 2018 Oct;97(42):e12856. doi: 10.1097/MD.0000000000012856.
 2. Serum YKL-40 level is correlated with apnea hypopnea index in patients with obstructive sleep apnea sindrome. Mutlu LC, Tülübaş F, Alp R, Kaplan G, Yildiz ZD, Gürel A. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Sep;21(18):4161-4166.
 3. Clinical and genetic features of PKAN patients in a tertiary centre in Turkey. Akcakaya NH, Iseri SU, Bilir B, Battaloglu E, Tekturk P, Gultekin M, Akar G, Yigiter R, Hanagasi H, Alp R, Cagirici S, Eraksoy M, Ozbek U, Yapici Z. Clin Neurol Neurosurg. 2017 Mar;154:34-42. doi: 10.1016/j.clineuro.2017.01.011. Epub 2017 Jan 15.
 4. The role of oxidative stress in the relation between fibromyalgia and obstructive sleep apnea syndrome. Yildirim T, Alp R. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Jan;21(1):20-29.
 5. Is it only a sleeping disorder or more? Restless legs syndrome and erectile function. Kurt O, Yazici CM, Alp R, Sancak EB, Topcu B. Scand J Urol. 2016 Oct;50(5):392-5. doi: 10.1080/21681805.2016.1195443. Epub 2016 Jun 22.
 6. The evaluation of auditory system in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients. Deniz M, Çiftçi Z, Ersözlü T, Gültekin E, Alp R. Am J Otolaryngol. 2016 Jul-Aug;37(4):299-303. doi: 10.1016/j.amjoto.2016.03.004. Epub 2016 Mar 29.
 7. Planimetry investigation of the corpus callosum in temporal lobe epilepsy patients. Caglar V, Alp SI, Demir BT, Sener U, Ozen OA, Alp R. Neurosciences (Riyadh). 2016 Apr;21(2):145-50. doi: 10.17712/nsj.2016.2.20150783.
 8. The role of the three phase bone scintigraphy in the evaluation of the patients with idiopatic carpal tunnel syndrome. M Ceber, E Sahin, B Topcu, R Alp. European Journal Of Nuclear Medıcıne And Molecular Imagıng 2016. 43, S594-S595
 9. Atrial Fibrillation Is Associated With Increased Mean Platelet Volume and Apnea Hypopnea Index in Patients With Obstructive Sleep Apnea. Akyüz A, Akkoyun DÇ, Değirmenci H, Alp R. Angiology. 2015 Jul;66(6):525-30. doi: 10.1177/0003319714548567. Epub 2014 Aug 26.
 10. Leukocytoclastic vasculitis due to duloxetine. Erfan G, Alp R, Albayrak S, Oguz K, Kalayci S, Oznur M, Kulac M. Eur J Dermatol. 2015 Apr;25(2):194-5. doi: 10.1684/ejd.2014.2491. No abstract available.
 11. The serum copeptin levels in obstructive sleep apnea patients with prehypertensive. Akkoyun DC, Akyuz A, Tulubas F, Altıntas N, Alpsoy S, Mutlu LC, Gurel A, Alp R. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19(9):1721-8.
 12. Nasal mucociliary clearance in obstructive sleep apnea syndrome patients. Deniz M, Gultekin E, Ciftci Z, Alp R, Ozdemir DN, Isik A, Demirel OB. Am J Rhinol Allergy. 2014 Sep-Oct;28(5):178-80. doi: 10.2500/ajra.2014.28.4094.
 13. Association between serum fetuin-A levels, carotid artery stiffness, and intima-media thickness in patients with normotensive obstructive sleep apnea syndrome. Akyuz A, Oran M, Alpsoy S, Mutlu LC, Akkoyun DC, Guzel S, Alp R. Angiology. 2014 Aug;65(7):607-13. doi: 10.1177/0003319713497421. Epub 2013 Jul 26.
 14. Microchimerism in Behçet’s disease. Alp R, Guney AU, Tursen U, Kaya T, Tursen B, Erdal ME. Int J Dermatol. 2014 Jul;53(7):832-7. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05804.x. Epub 2013 Dec 30.
 15. Possible association between vitamin D deficiency and restless legs syndrome. Oran M, Unsal C, Albayrak Y, Tulubas F, Oguz K, Avci O, Turgut N, Alp R, Gurel A. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 May 21;10:953-8. doi: 10.2147/NDT.S63599. eCollection 2014.
 16. Treatment of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy with high dose intravenous methylprednisolone monthly for five years: 10-Year follow up. Börü ÜT, Erdoğan H, Alp R, Taşdemir M, Yıldırım S, Bilgiç A, Duman A, Arslan A. Clin Neurol Neurosurg. 2014 Mar;118:89-93. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.01.001. Epub 2014 Jan 14.
 17. Mean platelet volume in patients with obstructive sleep apnea and its relationship with simpler heart rate derivatives. Akyüz A, Akkoyun DÇ, Oran M, Değirmenci H, Alp R. Cardiol Res Pract. 2014;2014:454701. doi: 10.1155/2014/454701. Epub 2014 Sep 10.
 18. Supraorbital and infraorbital nerve blockade in migraine patients: results of 6-month clinical follow-up. Ilhan Alp S, Alp R. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Jul;17(13):1778-81.
 19. Oxidative and antioxidative balance in patients of migraine. Alp R, Selek S, Alp SI, Taşkin A, Koçyiğit A. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Oct;14(10):877-82.
 20. Use of the International Classification of Headache Disorders, Second Edition, criteria in the diagnosis of primary headache in schoolchildren: epidemiology study from eastern Turkey. Alp R, Alp SI, Palanci Y, Sur H, Boru UT, Ozge A, Yapici Z. Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):868-77. doi: 10.1177/0333102409355837. Epub 2010 Mar 10.
 21. Two intracranial sewing needles in a young woman with hemi-chorea. Alp R, Ilhan Alp S, Ure H. Parkinsonism Relat Disord. 2009 Dec;15(10):795-6. doi: 10.1016/j.parkreldis.2009.04.005. Epub 2009 May 17.
 22. Investigation of oral selegiline and rasagiline administration on QT interval in conscious rabbits. Uzun M, Alp R, Uzlu E, Alp S, Citil M, Topcu B, Erdogan HM. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2009 Mar-Apr;13(2):95-8.
 23. Cavernous hemangioma: a rare cause for secondary parkinsonism: a case report. Alp R, Alp SI, Ure H. Int J Neurosci. 2009;119(11):2112-7.
 24. Effects of therapeutic doses of Pregabalin on QTc interval in conscious rabbits. Alp R, Citil M, Uzun M, Alp S, Topcu B, Uzlu E, Erdogan HM. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2008 Jul-Aug;12(4):223-8.
 25. Prevalence of multiple sclerosis door-to-door survey in Maltepe, Istanbul, Turkey. Türk Börü U, Alp R, Sur H, Gül L. Neuroepidemiology. 2006;27(1):17-21. Epub 2006 Jun 13.
 26. Botulinum toxin and intractable trigeminal neuralgia. Türk U, Ilhan S, Alp R, Sur H. Clin Neuropharmacol. 2005 Jul-Aug;28(4):161-2.
 27. Prevalence of peripheral neuropathy in type 2 diabetic patients attending a diabetes center in Turkey. Börü UT, Alp R, Sargin H, Koçer A, Sargin M, Lüleci A, Yayla A. Endocr J. 2004 Dec;51(6):563-7.
 28. Status epilepticus in a case with wilson’s disease during D-pencillamine treatment. Türk-Börü U, Kocer A, Alp R, Gümüş M, Gümüş M. Swiss Med Wkly. 2003 Aug 9;133(31-32):446-7.

 

ULUSAL YAYINLAR

 1. Türk Börü Ü, Sargın H, Alp R, Sargın M, Gümüş M, Tekçe M, Yayla A. “Ağrılı diabetik polinöropatide vigabatrin kullanımı”. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 34 (1-2): 8-12, 2001;
 2. Türk Ü, Alp R. “Ölüm öncesi hasta bakımı”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 12 (1-2-3): 116-119, (2001)
 3. İlhan S, Alp R, Koçer A, Türk Ü. “Serebrovasküler hastalıklarda major risk faktörleri, Serebrovasküler hastalık tipi ve cinsiyet ilişkisi”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 13 (3): 170-172, (2002).
 4. Sargın H, Alp R, Sargın M, Türk Ü, Yayla A. “Nöropati hasarlanma derecesi ve nöropati semptom skoru ile tip I diabette nöropati prevalansının araştırılması”. Endokrinolojide Yönelişler, 11(5): 192-194 (2002).
 5. Alp R, Türk Börü Ü, Koçer A, İlhan S. “Sağ orta serebral arter enfarktına Bağlı gelişen çapraz afazi olgusu”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 13 (2): 120-121 (2002).
 6. Sargın H, Karaoğlu H, Türk Ü, Alp R, Lüleci A, Sargın M, Yayla A. “Yeni tespit tip 2 diabetlilerde nöropati sıklığının ve hiperglisemi ile olan ilişkisinin araştırılması”. Endokrinolojide Yönelişler, 12 (6): 205-207, (2003).
 7. Bulut G, Alp R, Aksu S. “Psödoradiküler sendromlar ve diğer radiküler olmayan ağrılı sendromlar”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 14 (2): 124-127, (2003).
 8. Koçer A, Türk Ü, Çubuk R, Alp R. “Orta serebral arter tutulumuna bağlı iskemilerde hiperdens orta serebral arter işareti ve sulkuslarda silinme varlığının araştırılması”. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 11 (1): 29-32, (2004)
 9. Alp R, Türk Ü, Sargın H, Sargın M, Lüleci A, Koçer A, Bulut G, Gözü H, Yayla A. “Tip 2 diabetlilerde semptomatik karpal tünel sendromu sıklığı”. Endokrinolojide Yönelişler, 13 (1): 15-17, (2004)
 10. Alp R, Sargın H, Bulut G, Sargın M, Lüleci A, Türk Ü, Yayla A. “Tip 1 diyabetlilerde periferik nöropati ve semptomatik karpal tünel sendromu sıklığı”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 15 (2): 87-89, (2004).
 11. Alp R, İlhan S, Koçer A, Türk Ü. “Dirençli epilepsi nedenleri arasında unutulmaması gereken bir tanı: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu, iki olgu sunumu”. Genel Tıp Dergisi, 14 (3): 113-116, (2004).
 12. Alp R, Saygın M, Üçısık M, Çalışkan M. “Psikotik bulgularla Hastaneye Başvuran Bir Hashimato Tiroiditi: Bir Olgu Sunumu”. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14 (2): 83-87, (2004).
 13. Alp R, İlhan Alp S, Yüksel S. “Nöroloji polikliniğine başvuran hastalarda unutulmaması gereken bir tanı: Bruselloz”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 18 (3): 119-122, (2007).
 14. Alp R, İlhan S. “İki taraflı anterior serebral arter infarktına bağlı akinetik mutizm: Olgu sunumu”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 18 (1): 35-38, (2007).
 15. Çarman KB, Bıçakcı Z, Palancı Y, Alp R. “Kars’da okul çağı çocuklarında enürezis nokturna prevalansı ve ebeveynlerin enürezis nokturnaya bakışı”. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 17, 103-109, (2008).
 16. Gül Aİ, Alp R, Özcan Ç, Palancı Y. “Karpal tünel sendromu ve anksiyete ilişkisi ve bunun uyku bozuklukları üzerine etkisi”. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (3): 16-20, (2008).
 17. Alp R, İlhan Alp S, Kaytaz A, Apaydın H. Esansiyel Palatal Tremor (Palatal Myoklonus): Olgu sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 11 (2): 33-38, (2008).
 18. Alp R, “Diyabetik nöropatide sınıflandırma ve klinik özellikler”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 19 (1): 48-56, (2008).
 19. R Alp, D Yavuzer, Ü Türk-Börü, A Duman, Multipl sklerozda barsak hareket bozuklukları ve amiloidoz ile ilişkisi. Genel Tıp Dergisi. 2012;22(1): 6-10.
 20. Tülin Yıldız, Gülșah Eriten, İlknur Erdem, Nevzat Selim Gökay, Mustafa Kulaç, Recep Alp. Mezuniyetin ve Profesyonel Sağlık Personeli Olarak Çalışmanın Hasta Güvenliği Bilinci Üzerine Etkileri. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2012;2(3):94-98.
 21. Uyku ve Epilepsi. R Alp, E Altindag. Epilepsi Dergisi 2014; 20 (Supp: Ek-1), 46-49
 22. Multipl Skleroz Hastalarında Bilişsel İşlev Bozuklukları. A ÜNAL, R ALP. Turkiye Klinikleri Journal of Neurology Special Topics 2016; 9 (4), 51-56