Kitap Bölümleri

 1. TND Çocuk Nörolojisi Klavuzu. Çocuklarda Uyku ve Uyku Bozuklukları. 2011
 2. Multiple Skleroz. Temel Nöroloji Nöroloji. Ed. Murat EMRE. Multiple Skleroz. Güneş Yayınevi 2012
 3. MS Akademi 2010. Editör Mefküre ERAKSOY. MS’te Semptomatik Tedavi Yaklaşımları. Pubbiz P.S. Yayınları. 2012
 4. Nörolojik Aciller Kılavuzu. Sağlık Bakanlığı. Çocuklarda Baş ağrılarına Yaklaşım. 2012.
 5. Anne Yapamam Başım Ağrıyor. Editör Aynur Özge. Çocuklarda Başağrısı Olguları 2013

Çeviri Kitap Bölümleri: 

 1. Recep ALP. Nöroonkoloji. Samuel’s Manual of Neurologic Therapeutics. Çev. Editörü. Levent İNAN. Eylül 2012 Güneş Tıp Kitapevleri.
 2. Recep ALP. Bölüm 3.Retina ve Optik Sinir. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 3. Recep ALP. Bölüm 4.Optik Kiazma, Optik Traktus… Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 4. Recep ALP. Bölüm 5.Birincil Görme Korteksi. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 5. Recep ALP. Bölüm 6. Kranial Sinir III. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 6. Recep ALP. Bölüm 7. Kranial Sinir IV. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 7. Recep ALP. Kısım IV. Bölüm 18. Baş Ağrıları. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 8. Recep ALP. Bölüm 19.Beyin ve Meninkslerin Arterleri. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 9. Recep ALP. Bölüm 20. İskemik İnme. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 10. Recep ALP. Bölüm 21. Ekstrakranial Karotirarter Aterosklerozunda Endartektomi. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 11. Recep ALP. Bölüm 22. Serebral Venöz Tromboz. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 12. Recep ALP. Bölüm 23. Intraserebral Hemoraji. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013
 13. Recep ALP. Bölüm 24. Serebral Anevrizmalar ve Subaraknoid Kanama. Netter Nöroloji, Çeviri Editörü Ülkü TÜRK BÖRÜ. Nobel Kitapevi.2013